szkolenia

Metodyki wytwarzania oprogramowania – Agile i wykorzystanie Jiry – warsztaty online

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze zwinnego zarządzania projektami z wykorzystaniem Jiry.

Agile jest odpowiedzią na wymogi dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Podejście to z powodzeniem można używać tam, gdzie liczy się efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, zadowolenie klienta i konieczność szybkiej adaptacji do zmian, a jednocześnie brak precyzyjne określonych rezultatów końcowych, które są do osiągnięcia.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe zasady i techniki Agile oraz wskazanie zastosowania Jiry w zarządzaniu projektami zwinnymi. Uczestnicy dowiedzą się czym jest zwinność w zarządzaniu projektami, jak planować prace projektowe „w częściach” tzw. iteracjach, a także poznają zasady tworzenia zwinnego środowiska pracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

4 dni po 4 godziny szkoleniowe

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

zestaw materiałów szkoleniowych pm2pm

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Prezentacja

Prezentacja

zasad i technik zwinnego zarządzania projektami
Wprowadzenie

Wprowadzenie

w tematykę zwinnych metod zarządzania projektami
Poznanie

Poznanie

wykorzystania Jiry w Agile Project Management

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

wartości i zasady jakimi kieruje się Agile PM
Wiesz

Wiesz

jak uzyskiwać korzyści ze stosowania Agile
Znasz

Znasz

możliwości zastosowania narzędzia informatycznego wspierającego zwinne zarządzanie

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami informatycznymi lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje specjalistyczne kompetencje w zakresie zwinnego zarządzania projektami

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do Agile Project Management

Moduł 2

Przegląd narzędzi do zarządzania projektami w Agile

Moduł 3

Zwinność zespołu projektowego

Moduł 4

Wykorzystanie Jiry

Moduł 5

Zwinność w procesach zarządzania projektami
Otrzymaj program