Agile – methods & mindset


22/05/2023 - 23/05/2023

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3300 zł netto
  • Kraków
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 22.05.2023, 23.05.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15