Agile – methods & mindset


07/08/2023 - 08/08/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 3300 zł netto
  • Kraków
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 07.08.2023, 08.08.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15