Agile – methods & mindset


19/05/2022 - 20/05/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3050 zł netto
  • Rzeszów
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 19.05.2022, 20.05.2022