Agile – methods & mindset


29/11/2022 - 30/11/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 3050 zł netto
  • Rzeszów
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 29.11.2022, 30.11.2022
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:30