Agile – methods & mindset


28/03/2022 - 29/03/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3050 zł netto
  • Rzeszów
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 28.03.2022, 29.03.2022