MS Excel w praktyce – poziom zaawansowany


12/06/2023 - 13/06/2023

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 550 zł netto
  • Online
  • 16 h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 12.06.2023, 13.06.2023
  • Zajęcia w godzinach: 9:00-15:00