Project management na start


13/06/2022 - 15/06/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Rzeszów
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 13.06.2022, 14.06.2022, 15.06.2022