Project management na start


03/10/2022 - 05/10/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Kraków
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022