Project management na start


15/06/2023 - 17/06/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 3300 zł netto
  • Rzeszów
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 15.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:30