Project management na start online


27/04/2022 - 29/04/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2500 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 27.04.2022, 28.04.2022, 29.02.2022