Project management na start online


16/08/2022 - 18/08/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2500 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 16.08.2022, 17.08.2022, 18.08.2022