Project management na start online


19/12/2022 - 21/12/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 19.12.2022, 20.12.2022, 21.12.2022
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15