Project management na start online


14/10/2022 - 16/10/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 14.10.2022, 15.10.2022, 16.10.2022
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15