Project management na start online


20/03/2023 - 22/03/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 20.03.2023, 21.03.2023, 22.03.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15