Project management na start online


05/06/2023 - 07/06/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 05.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15