Project management na start online


21/08/2023 - 23/08/2023

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15