Project management na start online


13/11/2023 - 15/11/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15