Warsztaty online przed certyfikacją IPMA® poziom C, B, A


08/09/2023 - 09/09/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 3200 zł netto
 • Online
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
 • 08.09.2023, 09.09.2023
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000,00 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)