Warsztaty online przed certyfikacją IPMA® poziom C, B, A


11/12/2023 - 16/12/2023

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 3200 zł netto
 • Online
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
 • 11.12.2023, 13.12.2023, 16.12.2023
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15 w dni robocze, 8:30-15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000,00 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)