Warsztaty online przed certyfikacją IPMA® poziom C, B, A


23/11/2022 - 30/11/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 2800 zł netto
 • Online
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
 • 23.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 30.11.2022
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000,00 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)