Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


27/10/2022 - 15/12/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 4800 zł netto
 • Online
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 27.10.2022, 29.10.2022, 3.11.2022, 8.11.2022, 17.11.2022, 19.11.2022, 22.11.2022, 24.11.2022, 29.11.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 06.12.2022, 08.12.2022, 13.12.2022, 15.12.2022
 • Zajęcia w godzinach: 16:00 – 19:15 w dni robocze, 8:30 – 15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto