Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


21/04/2023 - 17/06/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 5600 zł netto
 • Online
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 21.04.2023, 22.04.2023, 05.05.2023, 06.05.2023, 19.05.2023, 20.05.2023, 02.06.2023, 03.06.2023, 17.06.2023
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto