Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


07/09/2021 - 21/10/2021

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 3750 zł netto
 • Online
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 07.09.2021, 09.09.2021, 14.09.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021, 25.09.2021, 28.09.2021, 30.09.2021
 • 05.10.2021, 07.10.2021, 12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto