Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


30/09/2022 - 26/11/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 4800 zł netto
 • Online
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 30.09.2022, 01.10.2022, 14.10.2022, 15.10.2022, 28.10.2022, 29.10.2022, 18.11.2022, 19.11.2022, 26.11.2022
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto