Warsztaty przed certyfikacją IPMA® poziom C, B, A


07/11/2022 - 08/11/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 2800 zł netto
 • Kraków
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
 • 07.11.2022, 08.11.2022
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:30
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000,00 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)