Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


03/06/2022 - 16/07/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 4800 zł netto
 • Rzeszów
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 03.06.2022, 04.06.2022, 17.06.2022, 18.06.2022
 • 01.07.2022, 02.07.2022, 15.07.022, 16.07.2022
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto