Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


21/01/2022 - 05/03/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 4800 zł netto
 • Kraków
 • 72 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 72 | JAP: 144
 • Szkolenie certyfikowane
 • 21.01.2022, 22.01.2022
 • 04.02.2022, 05.02.2022, 18.02.2022, 19.02.2022
 • 04.03.2022, 05.03.2022
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto