Warsztaty zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom C, B, A – online


21/08/2024 - 22/08/2024

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 3700 zł netto
 • Online
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
 • 21.08.2024, 22.08.2024
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)