Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


18/08/2023 - 26/08/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 4200 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 18.08.2023, 19.08.2023, 25.08.2023, 26.08.2023
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15 w dni robocze, 8:30-15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD