Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


29/09/2023 - 14/10/2023

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 4200 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 29.09.2023, 30.09.2023, 14.10.2023
  • Zajęcia w godzinach:8:30-15:15
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD