Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


06/12/2023 - 15/12/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 4200 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 06.12.2023, 07.12.2023, 08.12.2023, 14.12.2023, 15.12.2023
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD