Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


04/12/2023 - 16/12/2023

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 4200 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 04.12.2023, 06.12.2023, 11.12.2023, 13.12.2023, 16.12.2023
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15 w dni robocze, 8:30-15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD