Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


12/03/2024 - 23/03/2024

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 4200 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 12.03.2024, 14.03.2024, 19.03.2024, 21.03.2024, 23.03.2024
 • Zajęcia w dni robocze w godzinach 16:00 - 19:15, w soboty w godzinach 8:30 - 15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD