Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


28/02/2024 - 01/03/2024

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 4200 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 28.02.2024, 29.02.2024, 01.03.2024
 • Zajęcia w w godzinach: 8:30 - 15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD