Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


03/02/2022 - 12/02/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3600 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 03.02.2022, 04.02.2022, 10.02.2022, 11.02.2022, 12.02.2022
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD