Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


09/09/2021 - 18/09/2021

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 3900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 09.09.2021, 10.09.2021, 16.09.2021, 17.09.2021, 18.09.2021
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD