Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


05/05/2022 - 14/05/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3600 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 05.05.2022, 06.05.2022, 12.05.2022, 13.05.2022, 14.05.2022
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD