Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


26/09/2022 - 28/09/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 3600 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 26.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD