Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


01/09/2022 - 10/09/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 3600 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 01.09.2022, 02.09.2022, 08.09.2022, 09.09.2022, 10.09.2022
 • 01.07.2022, 02.07.2022
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD