Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


05/12/2022 - 17/12/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 3600 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 05.12.2022, 07.12.2022, 12.12.2022, 14.12.2022, 17.12.2022
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15 w dni robocze, 8:30-15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD