Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


18/11/2022 - 26/11/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3600 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 18.11.2022, 19.11.2022, 24.11.2022, 25.11.2022, 26.11.2022
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD