Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)


01/06/2022 - 03/06/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3900 zł netto
  • Kraków
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 01.06.2022, 02.06.2022, 03.06.2022
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD