Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)


11/04/2022 - 13/04/2022

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 3900 zł netto
  • Kraków
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 11.04.2022, 12.04.2022, 13.04.2022
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD