Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)


08/06/2022 - 10/06/2022

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3900 zł netto
  • Kraków
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • 08.06.2022, 09.06.2022, 10.06.2022
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD