Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)


14/04/2023 - 22/04/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 4800 zł netto
 • Kraków
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 14.04.2023,15.04.2023, 21.04.2023, 22.04.2023
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15 w dni robocze, 8:30-15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD