conference room

Szkolenia zamknięte z zakresu project management są zawsze przeprowadzane przez naszych ekspertów z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki każdego Klienta. Dokładamy starań, aby przygotowane przez nas szkolenia były wartościowe i interesujące dla Państwa pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych.


Oferujemy szkolenia wg metodyk:

IPMA ®

To zrzeszenie stowarzyszeń zarządzania projektami działających w ponad 50 krajach, także w Polsce. IPMA zawiera zbiór wymagań i cech, które powinny spełniać osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami.
więcej »

PRINCE2 ®

Prince2 koncentruje się przede wszystkim na efektach projektu. Ta metodyka obejmuje przygotowanie założeń projektu, strategiczne zarządzanie nim, sterowanie poszczególnymi etapami i finalizowanie projektu.
więcej »

PMI ®

Oferujemy pełne wsparcie kandydatów w procesie certyfikacji.
więcej »

oraz o tematyce:

Temat: Termin: Miejsce: Cena:
Szkolenie: Podstawy Zarządzania Projektami     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Podstawy Zarządzania Projektami     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Podstawy Zarządzania Projektami     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Zarządzanie projektami badawczo – rozwojowymi     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: MS Project     do ustalenia: lub 📱    
Zarządzanie projektami w branży budowlanej     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Podstawy Zarządzania Projektami     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom D     do ustalenia: lub 📱    
Szkolenie: PRiSM™ Practitioner – Zrównoważone Zarządzanie Projektami – Warsztaty akredytowane przez GPM® Global, Dr Joel Carboni President of GPM     do ustalenia: lub 📱    
Course: PRiSM™ Practitioner – The Green and Sustainable Approach to Project Management – Acredited by GPM® Global Registered with IPMA®     do ustalenia: lub 📱    


Proces przeprowadzania szkoleń:

Zawsze dążymy do przedstawienia Państwu treści i formy szkolenia, które jak najlepiej będą odpowiadać Państwa oczekiwaniom. Dlatego też, przy realizacji szkoleń zamkniętych kierujemy się poniższym procesem działania:

Etap I – Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Etap ten ma na celu poznanie specyfiki prowadzonej działalności – w jego trakcie przeprowadzamy analizę obecnych oraz potencjalnych potrzeb przedsiębiorstwa. Przyszli uczestnicy szkolenia wypełniają ankietę, która stanowi podstawę do późniejszej oceny efektywności szkolenia.

Etap II – Przygotowanie programu szkoleniowego

W oparciu o sprawdzone metody przygotowujemy indywidualny program szkoleniowy. Identyfikacja grupy odbiorców pomaga nam w odpowiedni sposób dobrać takie narzędzia szkoleniowe, które umożliwią dostosowanie do różnych stylów uczenia się.

Etap III – Przeprowadzenie szkolenia

Po zaakceptowaniu przez Klienta programu szkolenia przystępujemy do jego realizacji. Do każdego programu szkoleniowego bardzo dokładnie dobieramy naszych trenerów w zależności od doświadczenia oraz reprezentowanego stylu szkolenia.

Etap IV – Badanie efektywności szkolenia

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia przedstawiamy Klientowi raport ze szkolenia, który wskazuje stopień przyswojenia materiału przez uczestników szkolenia oraz ewentualne kierunki dalszych szkoleń. Miesiąc po zakończeniu szkolenia spotykamy się ponownie z uczestnikami szkolenia w trakcie którego dokonujemy oceny stopnia przyswojonej wiedzy, nabytych umiejętności i wykorzystania ich w codziennej pracy.