Certyfikacja IPMA®

Skuteczne zarządzanie projektem jest w obecnych czasach jednym z najważniejszych elementów decydującym o osiąganiu sukcesów przedsiębiorstwa. Natomiast miarą profesjonalizmu zarządzania projektami jako dyscypliny, jest konieczność stworzenia uniwersalnych standardów i zasad jasno określających pracę osób zarządzających projektem. Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką w projektach odgrywają Project Managerowie niezwykle istotne jest, aby nieustannie podnosili posiadaną przez nich wiedzę oraz kompetencje. Dlatego podejście IPMA w centrum zainteresowania stawia właśnie osobę Project Managera jako postać, która zawodowo zajmuje się planowaniem i kontrolowaniem przedsięwzięcia i decyduje zarówno o jego sukcesie, jak i niepowodzeniu.

Zarządzanie projektami według IPMA polega przede wszystkim na kompleksowym podejściu do działań podejmowanych przez Project Managera w trakcie realizacji projektu. Ponadto, podejście IPMA daje kompleksowe wzorce kompetencji dla całego personelu związanego z zarządzaniem projektami, bez względu na pełnioną w projekcie rolę. Szczególny nacisk kładzie się na tzw. pojęcie oka kompetencji w skład, którego wchodzi 29 elementów – kompetencje w trzech obszarach: „Ludzie”, „Praktyka” oraz „Perspektywa”.

Oko kompetencji obrazuje powiązanie wszystkich elementów zarządzania projektami widzianych z perspektywy Project Managera oceniającego określoną sytuację:

  • Kompetencje w obszarze „Praktyka” – określają aspekty techniczne zarządzania projektami, programami i portfelami
  • Kompetencje w obszarze „Ludzie”– określają kompetencje osobiste oraz te dotyczące relacji interpersonalnych, które są niezbędne dla skutecznego uczestniczenia w/lub kierowania projektem, programem lub portfelem, np. przywództwo, zaangażowanie, przedsiębiorczość, kreatywność
  • Kompetencje w obszarze „Perspektywa” – definiują kontekstowe umiejętności i wiedzę, które pomagają podejmować trafne decyzje w szeroko rozumianym środowisku projektu, programu lub portfela

Certyfikacja IPMA odbywa się na czterech poziomach zaawansowania (4-L-C – four-level-certification):

  • Poziom A – Dyrektor Projektu
  • Poziom B – Starszy Kierownik Projektu
  • Poziom C – Kierownik Projektu
  • Poziom D – Specjalista ds. Zarządzania Projektami

Wydawane przez IPMA certyfikaty potwierdzają kompetencje (m.in. kierownicze i interpersonalne) oraz kwalifikacje w zawodzie Kierownika Projektu (kod 121904 klasyfikacji zawodów), jak również wiedzę oraz doświadczenie. Do niewątpliwych zalet certyfikatu IPMA należy również to, że jego zdobycie wiąże się z udziałem w warsztatach projektowych, w trakcie których kandydat musi zmierzyć się z różnymi sytuacjami projektowymi.

Wysokie międzynarodowe standardy tego systemu certyfikacji sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na umiejętności zarządcze certyfikowanych Project Managerów, a także na techniki i metody zapewniające prawidłowe zarządzanie projektem. W trakcie naszych szkoleń przekazujemy uczestnikom wszystkie umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania projektami i zdobycia uznawanego na całym świecie certyfikatu. Zależy nam, aby wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu uzyskały certyfikat IPMA, lecz ten element w dużym stopniu uzależniony jest od podejścia, umiejętności oraz determinacji uczestników.

 

Sprawdź terminy

ROZWÓJ KOMPETENCJI Z AKADEMIĄ ROZWOJU PM2PM

Szkolenia otwarte

Prowadzimy szkolenia otwarte w kilku polskich miastach. Zapewniamy dużo praktycznej wiedzy, przyjazną i motywującą do rozwoju atmosferę oraz intensywną naukę. Zachęcamy do stawiania pytań i dzielenia się doświadczeniem.

Z nami dowiesz się jak sprawnie wykorzystywać metody i narzędzia zarządzania w pracy oraz przygotujesz się do certyfikacji.

Sprawdź termin

Szkolenia zamknięte

Przygotowujemy pojedyncze szkolenia, bloki szkoleń i całe programy dla firm, samorządów, organizacji i instytucji publicznych. Dopasowujemy szkolenia do poziomu wiedzy i oczekiwań grupy.

Podpowiadamy rozwiązania i metody dla Twojego biznesu.  Dbamy by łączyć intensywną pracę z integracją zespołu. Wspólnie ustalamy dogodny termin i miejsce.

Skontaktuj się

Terminy

napisz
do nas
Zgadzam się z polityką prywatności
Newsletter
bądź na bieżąco.
Zgadzam się z polityką prywatności