Certyfikacja GPM

GPM, czyli Green Project Management, oferuje światowej klasy standard oraz metodykę wspierające implementację zrównoważonego rozwoju w firmach i instytucjach, w szczególności w obszarach prowadzenia projektów oraz realizacji strategii poprzez portfel projektów. Zintegrowane podejście GPM zostało stworzone przez międzynarodowe centrum zrównoważonego rozwoju GPM Global. Jego misją jest propagowanie wdrożenia w organizacji  takich zasad i dobrych praktyk, dzięki którym ekonomiczny rozwój będzie przyczyniał się do regeneracji lub miał zmniejszone negatywne oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko naturalne.

W obliczu globalnych zmian społecznych oraz środowiskowych organizacje na całym świecie stoją przed wyzwaniem dostosowania modeli biznesowych do oczekiwań, które stawiają przed nimi inwestorzy, udziałowcy, klienci oraz pracownicy. Zrównoważony rozwój jest obecnie postrzegany jako kluczowy czynnik prowadzący do długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka i pozytywnym kształtowaniu wizerunku marki.

Wypracowanie i stosowanie metodyki zarządzania projektami oraz portfelem projektów w oparciu o Green Project Management niesie szereg korzyści, wśród których są m.in.:

  • Zwiększona skuteczność w podejmowaniu decyzji dotyczących projektów, programów, portfeli i inicjatyw zmian.
  • Stworzenie lub udoskonalenie wskaźników dla projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz mechanizmu ich śledzenia, istotnych dla raportowania ESG
  • Redukcja kosztów i zwiększenie korzyści z dostarczania zmian organizacyjnych (Portfeli, Programów i Projektów).
  • Uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie najnowszych trendów w zarządzaniu.

Wdrażanie modelu zarządzania projektami w oparciu o Green Project Management odbywa się na czterech poziomach:

  1. Ocena przy użyciu modelu oceny PSM3™, który łączy najlepsze praktyki zarządzania portfelem, programami i projektami oraz standard GPM® P5™ dotyczący zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami.  Model zrównoważonego rozwoju portfela, programu i projektu (PSM3™) jest kluczem do jasnych i osiągalnych celów rozwojowych dla organizacji, które wymagają od swoich projektów największego zwrotu z inwestycji. PSM3 pomaga organizacji w identyfikacji i ograniczaniu ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem oraz zapewnia prostą i solidną strukturę raportowania, która pozwala wykazać kluczowym interesariuszom i inwestorom, że ryzyko to jest zarządzane.
  2. Ocena projektów GPM360°, która wykorzystuje standard P5, aby zapewnić 360-stopniową ocenę zrównoważonego rozwoju dla Twojego projektu, która skupia się na całkowitym cyklu życia aktywów. Projekty mogą być oceniane w fazie planowania, w trakcie realizacji lub po zakończeniu. Najlepiej, jeśli projekty są oceniane na wszystkich trzech etapach.
  3. Utworzenie Catalyst Portfolio Management Office (cPMO), działu na poziomie przedsiębiorstwa, który definiuje, utrzymuje i zapewnia standardy i praktyki zrównoważonego zarządzania portfelem, programem i projektem w całej organizacji, dostosowane do wizji, misji, strategii i raportowania ESG, przy jednoczesnym włączeniu funkcji, które są powszechnie spotykane w strukturach PMO.
  4. Szkolenie Zrównoważone Zarządzanie Projektami, czyli praktyczny kurs zarządzania projektami i zrównoważonym rozwojem, który ma na celu przygotowanie osób do poprawy sposobu postrzegania, podejścia, zarządzania i napędzania zmian. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego GPM-b™. Warsztaty obejmują metodykę PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods) będącą kompleksową metodyką zarządzania projektem, dostarczającą narzędzi oraz procedur wspierających zrównoważone zarządzanie ograniczonymi zasobami, odpowiedzialnością społeczną, a także gwarantującą dostarczanie przyjaznych środowisku rezultatów projektu. Ułatwia ona integrację zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o standard GPM P5 z tradycyjnymi fazami realizacji projektów. Warsztaty zakończone są certyfikacją – jest potwierdzeniem kompetencji Project Managera oraz kadry organizacji na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Trzy rodzaje certyfikatów – GPM-b™ Certification, GPM® Certification, GPM-m™ Certification – stanowią ścieżkę rozwoju w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze zrównoważonego rozwoju, ich praktycznego stosowania w zarządzaniu projektami oraz doskonalenia.

GPM Global jest jedyną międzynarodową organizacją działającą w obszarze zarządzania projektami, która jest sygnatariuszem i współtwórcą UN Global Compact (UNGC). Dąży ona do zwiększenia świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania praktykami przy wsparciu zasad zrównoważonego rozwoju na globalną skalę poprzez sieć partnerów z ponad 145 krajów. My natomiast jesteśmy akredytowanym partnerem GPM w Polsce.

Sprawdź terminy

ROZWÓJ KOMPETENCJI Z AKADEMIĄ ROZWOJU PM2PM

Szkolenia otwarte

Prowadzimy szkolenia otwarte w kilku polskich miastach. Zapewniamy dużo praktycznej wiedzy, przyjazną i motywującą do rozwoju atmosferę oraz intensywną naukę. Zachęcamy do stawiania pytań i dzielenia się doświadczeniem.

Z nami dowiesz się jak sprawnie wykorzystywać metody i narzędzia zarządzania w pracy oraz przygotujesz się do certyfikacji.

Sprawdź termin

Szkolenia zamknięte

Przygotowujemy pojedyncze szkolenia, bloki szkoleń i całe programy dla firm, samorządów, organizacji i instytucji publicznych. Dopasowujemy szkolenia do poziomu wiedzy i oczekiwań grupy.

Podpowiadamy rozwiązania i metody dla Twojego biznesu.  Dbamy by łączyć intensywną pracę z integracją zespołu. Wspólnie ustalamy dogodny termin i miejsce.

Skontaktuj się

Terminy

napisz
do nas
Zgadzam się z polityką prywatności
Newsletter
bądź na bieżąco.
Zgadzam się z polityką prywatności