szkolenia

Agile project management na start

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami zgodnie z filozofią Agile.

Agile jest odpowiedzią na wymogi dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Podejście to z powodzeniem można używać tam, gdzie liczy się efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, zadowolenie klienta i konieczność szybkiej adaptacji do zmian, a jednocześnie brak precyzyjne określonych rezultatów końcowych, które są do osiągnięcia.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe zasady i techniki Agile. Uczestnicy dowiedzą się czym jest zwinność w zarządzaniu projektami, jak planować prace projektowe „w częściach” tzw. iteracjach, a także poznają zasady tworzenia zespołów „samoorganizujących się”.

W ramach szkolenia przewidziane są dwie gry zespołowe, w ramach których uczestnicy poznają na własnej skórze pracę w Kanbanie i Scrumie.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie

w tematykę zwinnych metod zarządzania projektami
Prezentacja

Prezentacja

zasad i technik wykorzystywanych w ramach Agile Project Management
Zrozumienie

Zrozumienie

różnic pomiędzy podejściem klasycznym, a zwinnym

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

wartości i zasady jakimi kieruje się Agile PM
Wiesz

Wiesz

kiedy warto wdrożyć zwinność i jak uzyskiwać korzyści ze stosowania Agile
Umiesz

Umiesz

skutecznie powiązać klasyczne i zwinne podejście

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem

Program szkolenia

Moduł 1

Agile w organizacji, Agile Manifesto, PM DOI

Moduł 2

Model fazowy, zalety i wady podejścia klasycznego i zwinnego, Samoorganizujące się zespoły projektowe

Moduł 3

Elementy metody Kanban, gra zespołowa (Pizza Game)

Moduł 4

Elementy metody Scrum, gra zespołowa (Lego Game)
Otrzymaj program

Terminy

Agile project management na start

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte